Deponeer uw jaarrekening op tijd. Voorkom persoonlijke aansprakelijkheid!

De bestuurder van een besloten/naamloze vennootschap heeft een deponeringsverplichting. De bestuurder van een vennootschap, ook al heeft deze het uitbesteed aan een accountantskantoor, heeft de plicht om tijdig de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren.

Indien de jaarrekening te laat wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel staat vast dat de bestuurder de vennootschap onbehoorlijk heeft bestuurd. Onder ‘te laat’ wordt verstaan: langer dan 13 maanden na het einde van desbetreffende boekjaar. Dus uiterlijk op 31 januari 2016 voor het boekjaar 2014!

Gebeurt het ‘te laat deponeren’ in een periode voorafgaand aan het faillissement, dan wordt vermoed dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak van het faillissement is. De consequentie voor de bestuurder zijn dan ernstig. In beginsel is de bestuurder dan namelijk aansprakelijk voor het volledige boedeltekort.

Let dus op en deponeer uw jaarrekening op tijd!

Bel Eric Pouw voor meer informatie op tel. 06-13141719 

Turboliquidatie als alternatief voor een faillissement


Wat is een turboliquidatie?

Op een moment dat een onderneming zijn werkzaamheden wenst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat de onderneming in financieel zwaar weer verkeert, dient deze onderneming geliquideerd te worden. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot liquidatie. Indien de onderneming nog bekende baten heeft, zoals bijvoorbeeld inventaris, auto’s, debiteuren, zal eerst vereffening door de vereffenaar moeten plaatsvinden. Als vereffenaar kan de directie optreden.

De baten dienen te worden verkocht en verdeeld onder de crediteuren. Daarna dient er rekening en verantwoording te worden afgelegd welke wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd in een landelijk dagblad. Schuldeisers van de ontbonden B.V. hebben vervolgens twee maanden de tijd om tegen de liquidatie in verzet te komen bij de rechtbank. Als dit niet gebeurt houdt de BV op te bestaan, hetgeen in de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven.

Geen bekende baten: turboliquidatie

Als er echter geen bekende baten zijn, dan kan dit hele traject worden overgeslagen. Dat wordt een turboliquidatie genoemd. De AVA besluit dat er geliquideerd moet worden. Dit besluit wordt overhandigd aan de Kamer van Koophandel en daar geeft het bestuur aan dat er geen baten meer zijn. De onderneming wordt uitgeschreven wegens het ontbreken van baten en houdt op te bestaan.

Kleven er risico’s aan turboliquidatie?

Ja. Een turboliquidatie kan alleen als er geen baten meer zijn. Onder baten worden niet alleen debiteuren, inventaris, auto’s verstaan, maar ook eventuele aansprakelijkheden van bestuurders. Indien een crediteur kan aantonen dat er wel degelijk nog baten zijn, zoals een vergeten auto, ofwel een bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan hij naar de rechter en vragen om de vereffening te heropenen. Op dat moment herleeft de rechtspersoon weer. Ook kan een crediteur dan vragen om het faillissement uit te spreken.

Dan toch maar faillissement?

Dat antwoord is niet zomaar gegeven. Een faillissement kan ook vervelende gevolgen hebben voor de bestuurder, zeker als de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen te laat gedeponeerd. Dat kan aansprakelijkheid opleveren: de curator kan de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort.

Bij turboliquidatie ook bestuurdersaansprakelijkheid mogelijk

Een turboliquidatie sluit aansprakelijkheid van een bestuurder echter niet uit. De Belastingdienst heeft eigen gronden om een bestuurder aansprakelijk te stellen, ook buiten faillissement. Indien er volgens die regels een bestuurdersaansprakelijkheid is (niet tijdig melden betalingsonmacht of onbehoorlijk bestuur) dan kan de Belastingdienst, failliet of geliquideerd, de bestuurder van de onderneming in privé aanspraken.

De bestuurder doet er goed aan te kijken wat het beste is en niet klakkeloos over te gaan tot turboliquidatie. Dit kan vervelende gevolgen hebben en alsnog ene faillissement opleveren met alle gevolgen van dien. Daarom kan het in sommige gevallen beter zijn om bijvoorbeeld een regeling met de crediteuren te treffen (crediteurenakkoord) en de schulden op deze wijze af te wikkelen.


Afkoelingsperiode bij faillissement

 

Als de onderneming waarmee u zaken doet failliet wordt verklaard, kunt u te maken krijgen met een zogenaamde afkoelingsperiode. Dat is bijvoorbeeld gebeurt bij V&D. In dat geval zijn een aantal zaken belangrijk om te weten omdat al uw rechten als schuldeiser tijdelijk “bevroren” worden.

De rechter-commissaris kan op verzoek van  de curator, de failliet of de schuldeisers een afkoelingsperiode afkondigen in een faillissement. Dit kan direct bij het uitspreken van het faillissement gebeuren, maar het kan ook op een later tijdstip.

Hoe lang duurt de afkoelingsperiode?

De eerste keer dat de afkoelingsperiode wordt afgekondigd duurt deze maximaal twee maanden, daarna kan de periode met maximaal twee maanden verlengd worden. Tijdens de afkoelingsperiode mogen leveranciers hun eigen goederen niet ophalen. Zelfs uw eigendomsvoorbehoud heeft geen enkele rechtskracht.

Doel van afkoeling

Het doel van de afkoelingsperiode is om de curator wat tijd te geven om zich te verdiepen in de boedel. Hij moet uitzoeken welke goederen wel of niet in de boedel vallen en welke goederen hij in ieder geval wil houden als hij het bedrijf verkoopt of voortzet. Tijdens de afkoelingsperiode heeft de curator een zorgplicht: hij moet ervoor zorgen dat de goederen van de betrokkenen niet verloren gaan of worden aangetast.

Oneens met afkoelingsperiode

Als een schuldeiser het niet eens is met de afkoelingsperiode, kan hij aan de rechter-commissaris vragen om toch zijn recht uit te mogen oefenen. Bij levering onder eigendomsvoorbehoud zou de schuldeiser in dit geval alsnog zijn spullen mogen ophalen. Als de rechter-commissaris niet akkoord gaat, kan de schuldeiser daar verder niks meer tegen doen. Wel is het mogelijk voor een schuldeiser om in beroep te gaan tegen de beslissing om een afkoelingsperiode af te kondigen.

Afkoelingsperiode en boedelschuldeisers

De afkoelingsperiode heeft alleen geen invloed op de boedelschuldeisers. Wanneer bent u als schuldeiser een boedelschuldeiser? Dit kan bijvoorbeeld de verhuurder zijn. De huur die verschuldigd is, is vanaf de dag van de faillietverklaring een boedelschuld. De verhuurder kan dus boedelschuldeiser zijn en zelfs gewoon worden betaald.

Een afkoelingsperiode wordt echter niet vaak toegepast. Er is echter wel een trend merkbaar bij de retail om dit te doen. Curatoren willen namelijk dat de winkels zijn voorzien van goederen. Een winkel zonder voorraad kan de curator niet verkopen.

Voor meer informatie. Bel Eric Pouw 06-13141719

 

Eric Pouw en MKBcrisisadvies.nl

https://beoordelingen.feedbackcompany.nl/NL-NL/MKBcrisisadvies.nl.html

Eric Pouw is insolventie adviseur bij Wetsburg Juristen, Rechtshof Juristen en hij is actief als informal investor via zijn eigen investeringsvehicel GNH Consult BVBA 

LEZING: Geregisseerd faillissement met soepele doorstart door Eric Pouw

Lezing geregisseerd faillissement met doorstart

Waarom kan het wel voor De Schoenenreus, V&D, DA Drogisten, Ziengs schoenen en niet voor een normale MKB onderneming? 

 

BIJNA FAILLIET? Wat nu te doen . . . . .

 • Een doorstart is de ultieme reorganisatie. Snel en vooral uiterst efficiënt.
 • U kunt met een schone lei beginnen en eindelijk weer eens winst maken.
 • U kunt doorstarten met de medewerkers naar keuze.
 • Curator is beslist geen boeman. U hoeft niet bang te zijn.
 • Financieel interessant. U koopt alle activa, klanten, opdrachten etc. voor laag bedrag.
 • Emotionele druk verdwijnt. U komt weer toe aan ondernemen.

 

Inhoud van de lezing
Veel ondernemers in Nederland bevinden zich in financieel zwaar weer. Volgens Dun & Bradstreet zijn dat er circa 60.000! Het aantal faillissementen is nog steeds hoog, ondanks het feit dat er in 2013 een sterke afname te zien was. Een faillissement is voor een directeur/eigenaar van een bedrijf misschien wel het ergste wat hem –op zakelijk gebied- kan overkomen. Maar wat houdt een faillissement nu eigenlijk in? Is een faillissement te voorkomen? Hoe kun de schade worden beperken? Wat betekent ‘bewust maar zonder opzet’ failliet gaan? Hoe kan je dan het beste te werk gaan? Zijn er nog mogelijkheden na een faillissement en wat is een doorstart nu precies. In deze lezing geef ik alle informatie wat failliet gaan nu feitelijk betekent en wat er allemaal nog mogelijk is nadat het faillissement is uitgesproken.

Laat ik vast vooruit lopen op het resultaat: Er is leven na de dood! Alles is (nog) mogelijk na een faillissement. Ga dus niet bij de pakken neerzitten. Recht uw rug en ga voor een doorstart!

Wat leren deelnemers
Na afloop van deze lezing bent u in hoofdlijnen op de hoogte van praktische en juridische aspecten van een faillissement. U hebt inzicht in de rol van de curator, de bank en de crediteuren bij een faillissement. U leert over een exit-strategie, over de keuze ‘geregisseerd failliet gaan’ en hoe u met een strategisch plan schade van een faillissement kan voorkomen. Bovendien weet u op welke manier u moet doorstarten, zonder dat u daarmee grote risico’s neemt en met de curator in conflict komt. En tot slot ontvangt u na afloop van de lezing een handleiding op welke manier u kunt doorstarten.

 

Programma lezing ( circa 2,5 uur durende sessie)

 • Waarom is failliet gaan fantastisch?
 • Is een dreigend faillissement te voorkomen en noodzakelijk?
 • Op welke manier kan een dreigend faillissement worden afgewend?
 • Wat houdt een faillissement nu precies in?
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van een faillissement?
 • Welke belanghebbende spelen een rol bij faillissement (bank, curator, crediteuren)?
 • Moet u bang zijn voor de curator?
 • Wanneer is er sprake van persoonlijke aansprakelijkheid?
 • Wat is het verschil tussen een faillissement van een persoon, een eenmanszaak of een BV?
 • Wat zijn de belangrijkste lessen uit een faillissement?
 • Hoe beperk je de emotionele schade als ondernemer?
 • Het faillissement als exit-strategie: ‘bewust failliet gaan onder regie met een doorstart’
 • Hoe lang duurt een faillissement en hoe snel kan een doorstart worden gemaakt?
 • Moet ik alle personeel uit het verleden overnemen tegen dezelfde voorwaarden?
 • Wat is nu precies opvolgend werkgeverschap?
 • Kan een doorstart worden gefinancierd door de bank of door een externe partij?
 • Tijd om uitgebreid vragen te stellen. Rondvraag.

 

Voor wie?
Deze lezing is speciaal ontwikkeld voor ondernemers (MKB, directeur/aandeelhouders BV, maar ook eenmanszaken) die meer willen weten over een faillissement en een eventuele doorstart. Ook voor advocaten, accountants, bankiers en adviseurs is deze lezing leerzaam.

Kosten:

De kosten voor deelname aan deze lezing zijn Euro 75,00 (incl. BTW). Tevens is inbegrepen een “handleiding doorstart”. Drankjes en hapjes zijn uiteraard in onbeperkte mate voorzien.

Data en plaats van de lezingen:

Donderdag 25 februrai 2016 om 19:30 uur
Breda, locatie Hotel van der Valk

Donderdag 10 maart 2016 om 19:30 uur
Maastricht, locatie Hotel van der Valk

Donderdag 28 april 2016 om 19:30 uur
Apeldoorn, locatie Hotel van der Valk

Donderdag 19 mei 2016 om 19:30 uur
Zwolle, locatie Hotel van der Valk

 

Wie durft er nog een krediet bij de bank aan te vragen?

Laat ik maar meteen met het goede nieuws beginnen. Het is beslist mogelijk om een krediet bij de bank te krijgen. Alles valt of staat echter wel met een zorgvuldige voorbereiding en een degelijk plan waaruit blijkt dat u geld gaat verdienen. Per slot van rekening wil de bank kunnen worden terugbetaald uit de toekomstige winsten.

Stap 1: Zorg voor een goede introductie

Zorg voor een goede introductie ‘Wil je snel zaken doen met de bank, zorg dan voor een goede introductie. Via een bevriende relatie gaat dat natuurlijk het beste. Daarnaast is het raadzaam om je hierbij door een adviseur of accountant te laten begeleiden. Want bel je gewoon met een bank om een afspraak te maken voor een kredietaanvraag, dan kost de daaropvolgende procedure altijd veel tijd en energie. En de kans op succes is relatief beperkt. Slaag je er echter in om via via direct met de juiste mensen in contact te komen, dan gaat het gewoon sneller en gemakkelijker.’

Stap 2: Schrijf een heel goed en gedetailleerd ondernemersplan

‘Voor de crisis kwam het regelmatig voor dat banken op basis van de omzetcijfers een krediet verstrekten. Of dat verstandig was weet ik niet, maar tegenwoordig willen banken echt alles van een ondernemer en zijn bedrijf weten. Naast omzetcijfers en prognoses staan daarom in een goede aanvraag ook cijfers over de solvabiliteit van de onderneming, de rentabiliteit (winstgevendheid, red.) en liquiditeit (in hoeverre kan de onderneming aan de verplichtingen voldoen, red.).

In een goed plan staan ook marktanalyses. Het is verstandig om je hierbij niet alleen op je eigen prognoses te baseren, maar ook de studies en onderzoeken van de bank zelf of een onderzoeksbureaus. Via internet zijn dergelijk gegevens tegenwoordig heel makkelijk te verzamelen. Door deze cijfers zelf op te zoeken en in je plan te verwerken, ben je de bank een stapje voor.

Het is goed om een plan te laten toetsen door een accountant of adviseur. Er wordt dan een stuk serieuzer naar gekeken. Een ongecontroleerd plan biedt wat dat betreft weinig kans op succes.’

Stap 3: Werk je website en LinkedIn-profiel bij

‘Het is inmiddels wel een beetje raar, maar je maakt nog opvallend vaak mee dat websites van bedrijven volstrekt zijn verouderd. ‘Copyright 1998’ staat er dan op. Als je dat ziet, weet je genoeg. Vraag je een lening bij de bank aan, dan kan zoiets echt niet. Je krijgt daar vragen over. Zorg er daarom voor dat de website er goed uitziet en dat alle informatie die er op staat klopt. Dat geldt trouwens ook voor je LinkedIn-profiel. Heb je die niet goed bijgewerkt of ben je nog helemaal niet actief op LinkedIn, dan komt dat ook ter sprake. Want hoe wil je een onderneming starten als je geen ervaring hebt en niet over een relevant netwerk kan beschikken?’

Stap 4: Nodig de accountmanager bij je bedrijf uit

‘Als je de accountmanager van de bank bij je bedrijf uitnodigt dan heb je niet alleen het strategische voordeel dat jij een thuiswedstrijd speelt. Je kunt ook heel tastbaar maken wat je met het geld van de bank gaat doen. Een klant van mij had bijvoorbeeld geld nodig voor een machine. Toen heeft hij de plek laten zien waar deze komt te staan en uitgelegd wat er mee wordt gemaakt. De accountmanager krijgt zo een veel beter gevoel bij het plan. En dat vindt hij prettig. Want het hoofdkantoor van de bank bestookt accountmanagers voortdurend met talloze vragen en regels om er zeker van te zijn dat zij zich laten overtuigen van de kwaliteiten van de ondernemer. Nodig je de bank op je bedrijf uit, dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat alles er keurig uit ziet.

Je bedrijf laten zien zal niet altijd werken. Want veel banken verstrekken alleen nog maar kredieten aan bestaande klanten of echt hele goede en kredietwaardige ondernemingen. Je merkt dat banken wat dat betreft echt de krenten uit de pap pikken. Van bank wisselen bij een afwijzing is hierdoor niet eenvoudig. Hoewel het soms mogelijk is om bij een andere bank een lening met staatsgarantie af te sluiten omdat de huisbankier dit niet zelf kan doen.’

Stap 5: Bereid een antwoord voor op lastige en financiële vragen

‘Start je een bedrijf, dan is het belangrijk om goed na te gaan of de bank vragen zou kunnen stellen over je CV. Zo komt het wel eens voor dat mensen die bijvoorbeeld een opleiding aan de hogere hotelschool succesvol hebben afgerond, op basis van hun managementkwaliteiten in een hele andere bedrijfstak terechtkomen. Bij een kredietaanvraag kan dat vragen opleveren in de trant van: ‘U hebt een opleiding gevolgd aan de hogere hotelschool en nu wilt u in een totaal andere branche een onderneming starten of overnemen. Kent u de markt en het product wel voldoende?’

Het is echt heel belangrijk om voor het gesprek ook de financiële paragraaf goed voor te bereiden. Ondernemers kunnen vaak heel enthousiast en gedreven over hun plan of idee praten, maar de financiën beheersen zij onvoldoende. Wil je een goede indruk maken, dan moet die financiële kennis er zonder haperen uit komen. Daarnaast is het van belang om een goed verhaal klaar te hebben bij de product-markt-combinaties. Of kort gezegd: Wat ga je aan wie verkopen, hoeveel geld ga je daarmee verdienen en wie zijn je concurrenten?’

 

Nadelen van de pre-pack

In het wetsontwerp, aangeduid als “Wet Continuïteit Ondernemingen “,   wordt overigens steeds gesproken over “stille bewindvoering” , “beoogd curator” en “beoogd rechter-commissaris” . Ik zal hierna deze terminologie hanteren. Het wetsvoorstel maakt deel uit van het programma Herijking Faillissementsrecht gericht op versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven. De centrale vraag is natuurlijk of het invoeren van een stille bewindvoerder / beoogd curator bijdraagt aan versterking van het reorganiserend vermogen van de onderneming.

 

De meeste ondernemingen in Nederland zijn MKB bedrijven waarbij de kapitaalverschaffer tevens bestuurder is. In al deze ondernemingen lopen de belangen van de kapitaalverschaffer en bestuurder parallel. In wiens belang gaat de beoogd curator zijn werk doen? Daarbij moet in het oog worden gehouden dat de stille bewindvoerder tevens beoogd curator is als het faillissement wordt uitgesproken. Als curator dient deze vooral de belangen van de crediteuren. Dat betekent dat de curator in een spagaat terecht komt als hij voor het faillissement de belangen van anderen dan de crediteuren moet behartigen.

 

Het ligt voor de hand dat de curator die voorheen stille bewindvoerder was, van zijn handelen in de pre faillissement situatie verantwoording moet afleggen. Onduidelijk is tegen welke maatstaf zijn handelen in de pre faillissement situatie moet worden getoetst.  Bovendien is onduidelijk in  hoeverre de stille bewindvoerder aanspreekbaar is op zijn werkzaamheden.

 

Het ligt verder voor de hand dat financiers van ondernemingen willen weten of een van hun klanten in de Stille bewindvoering komt. Als dat niet wettelijk is vastgelegd zullen banken en andere financieringsinstellingen wel in hun financieringsvoorwaarden opnemen dat zij daarvan op de hoogte moeten worden gesteld. Zijn zij op de hoogte dan ligt het voor de hand dat de bank direct zijn eigen belang zal beschermen, het krediet opzeggen en haar zekerheden opeisen, waardoor de onderneming direct wordt lam gelegd. Hoe bedoelt u “versterking van het reorganiserend vermogen”. Het tegendeel lijkt te worden bereikt.

 

De directeur eigenaar van een bedrijf haalt met de stille bewindvoerder het paard van Troje in huis omdat hij na benoeming van de stille bewindvoerder, op straffe van dadelijk faillissement, aan te vragen door de “stille bewindvoerder”, aan zijn leiband moet lopen. In hoeverre de stille bewindvoerder rekening zal houden met de belangen van de directeur-aandeelhouder is onduidelijk. Als de stille bewindvoerder later als curator rekening en verantwoording moet afleggen van zijn handelen in de pre faillissement situatie ligt het niet voor de hand dat hij erg veel aandacht zal schenken aan het belang van de directeur-aandeelhouder. Dat betekent dat de DGA met de stille bewindvoerder in feite een externe partij op zijn dak krijgt, waarvan de kosten voor rekening komen van de onderneming, maar wiens belang hij dient is onduidelijk.

 

De stille bewindvoerder zal wellicht zoeken naar een partij die de onderneming geheel of gedeeltelijk wil overnemen. Als het belang van de crediteuren voorop staat zal hij zoeken naar de hoogste bieder, met voorbijgaan aan de andere stakeholders zoals de aandeelhouders en de werknemers.

 

Het feit dat de stille bewindvoerder tevens beoogd curator is maakt dat hij een eigen belang heeft. Zijn aanstelling is een opdracht zonder nieten. Onafhankelijk van het resultaat dat hij behaalt, de stille bewindvoerder die later curator wordt heeft altijd prijs.

 

Crediteuren worden van een stille bewindvoering niet wijzer omdat zij niet op de hoogte worden gesteld van de benoeming van een stille bewindvoerder en door blijven gaan met leveranties aan de onderneming. Daarnaast zal een deel van het vermogen van de onderneming worden gebruikt ter dekking van de kosten van de stille bewindvoering, waardoor minder overblijft voor de crediteuren.

 

Werknemers worden van een stille bewindvoering ook niet wijzer omdat na het faillissement alle arbeidsovereenkomsten worden opgezegd en maar moet worden afgewacht of en zo ja welke werknemer wordt betrokken bij een doorstart.

 

Het alternatief is dat de DGA een eigen insolventie adviseur in de arm neemt met wie hij op basis van gelijkwaardigheid kan samenwerken om de onderneming in de lucht te houden zonder direct al zijn eigen belangen op te geven. Daarmee geeft de ondernemer niet direct al zijn zeggenschap op en wordt ook rekening gehouden met zijn belangen. Mocht de ondernemer daarbij de belangen van andere stakeholders tekort doen dan is hij als bestuurder daarop aanspreekbaar. In tegenstelling tot de stille bewindvoerder is de bestuurder aansprakelijk jegens derden wanneer hij onbehoorlijk bestuurt. Met andere woorden; ook in dat opzicht is de huidige situatie te prefereren boven de praktijk van de stille bewindvoerder.

 

 

Failliet Loodgietersbedrijf Schiebroek maakt doorstart

    
   
Failliet Loodgietersbedrijf Schiebroek maakt doorstartHet bekende Rotterdamse Loodgietersbedrijf van der Lely neemt de failliete branchegenoot Loodgietersbedrijf Schiebroek B.V. over binnen 1 week na faillissement.
Het onheil voor Loodgietersbedrijf Schiebroek B.V. voltrok zich nadat er dit jaar nauwelijks nieuwe opdrachten werden ontvangen en vanwege een grote debiteur die niet kon betalen. Bovendien staat de hele installatiebranche al enkele jaren onder druk, waardoor de resultaten de afgelopen jaren bijzonder slecht waren. Mr. Bart Hamelink en Eric Pouw van Rechtshof Juristen kunnen de overname/doorstart bevestigen. “Zij verwachten dat het een kwestie van 1 dag is, voordat hun cliënt de heer John van der Lely zijn handtekening zet bij curator Edwin van Dijk.” Bij de overname is ingegrepen de onderhanden werken, machines en voorraden. Bovendien krijgen 6 van de voorheen 18 medewerkers een nieuwe baan aangeboden.

Dateert van 11 juni 2014

Doorstart voor failliet modellenbureau Dyon Caractere in Etten Leur

  Doorstart voor failliet modellenbureau Dyon Caractère in Etten Leur“Geen paniek, Modellenburo Dyon Caractère gaat gewoon door. We verhuizen alleen naar een ander pand.” Dat zegt mede-eigenaar Dyon Hagenaars van het bekende Etten-Leurse bedrijf dat op dinsdag 27 mei 2014 failliet is verklaard. De doorstart is mede mogelijk gemaakt door Rechtshof Juristen uit Ulvenhout. Mr. Bart Hamelink van Rechtshof verklaart dat de doorstart nog slechts een kwestie is van het ondertekenen van de overeenkomst met de curator. De bedrijfsactiviteiten gaan verder vanuit DC Models B.V. De curator, mr. Hofland, laat weten ‘dat het ernaar uitziet dat het modellenbureau niet verloren gaat’. “We zitten in een vergevorderd stadium.”

Dateert van 3 juni 2014

Administratie in de “cloud” is een probleem bij faillissement

Uw administratie in de cloud is bijzonder handig behalve in het geval van een faillissement wanneer de facturen van de provider onbetaald zijn gebleven. Indien uw toegang tot de cloud wordt afgesloten kan het ernstig mis gaan in het geval u bestuurder bent van een besloten vennootschap. U loopt dan zelfs het risico persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld door de curator omdat u de administratie niet kunt overhandigen.  

Op enig moment kunt u als bestuurder van een onderneming vaststellen dat uw bedrijf geen toekomst meer heeft. Vaak eindigt die vaststelling van feiten in een faillissement. Dat gegeven is al vervelend genoeg.

Verveleder wordt het wanneer u niet in staat bent om de administratie aan de curator de te overhandig. In dat geval kan de curator u persoonlijk aansprakelijk stellen voor wanbeleid met daarbij het risico dat hij u als bestuurder volledig aansprakelijk houd voor het gehele bedrag aan schulden van de failliete rechtspersoon (BV, Stichting). En dat bedrag kan hoog oplopen.

De Nederlandse wetgever heeft het de curatoren in faillissement in bepaalde omstandigheden gemakkelijk(er) gemaakt om de bestuurders van failliete ondernemingen aan te pakken. Als de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel of als de administratie een rommeltje is, dan zegt de wet dat er sprake is van wanbeleid. Dit wanbeleid wordt vervolgens vermoed de oorzaak te zijn van het faillissement. De bestuurder moet dan op zijn beurt aantonen dat het faillissement een andere oorzaak heeft.

Over deze vorm van bestuurdersaansprakelijkheid ga ik niet nader in. Daar is per slot van rekening al genoeg over geschreven. In dit geval beperk ik mij tot een –zeer vervelend- nieuw fenomeen van persoonlijke aansprakelijkheid in het geval u als bestuurder van een onderneming geen toegang meer heeft tot cloud vanwege openstaande schulden. Zo’n schuldeiser kan daarmee een vervelende dwangcrediteur worden. 

Geen toegang meer tot administratie

Iedere onderneming is wettelijk verplicht een deugdelijke administratie te voeren. Die administratie moet netjes in elkaar zitten en moet toegankelijk zijn, zeker ook wanneer er een faillissement komt. Steeds vaker is die administratie alleen nog maar digitaal toegankelijk. Ook bevindt die administratie zich steeds vaker in de Cloud en/of op servers die niet bij de ondernemer staan. Daarvoor wordt periodiek een bedrag betaald aan een IT dienstverlener. Tot zover nog niet zoveel aan de hand.

De echte problemen ontstaan bij een faillissement. De curator beëindigd bestaande contracten, ook die van de IT dienstverlener. Maar als het contract wordt beëindigd met de IT dienstverlener vervalt onmiddellijk de toegang tot de administratie. In dat geval is de administratie niet meer beschikbaar en kan de curator heel vervelend gaan doen. U kan hem namelijk niet voorzien van de administratie en dat enkele feit levert op zich al direct bestuurders aansprakelijkheid op. Bovendien maken IT dienstverleners dankbaar gebruik van hun machtspositie als dwangcrediteur. 

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem had een IT dienstverlener na het faillissement van de onderneming de toegang tot de administratie beëindigd. Enerzijds vanwege een opzegging door de curator van de overeenkomst en anderzijds vanwege een betalingsachterstand en dat dan weer op grond van de Algemene Voorwaarden van de IT dienstverlener. Bij non betaling kan de IT dienstverlener de toegang weigeren en afsluiten. Bovendien wilde de curator ook niet betalen voor de voortzetting van de dienstverlening. Het Gerechtshof besliste derhalve dat de dienstverlener mocht afsluiten en de curator zonder betaling geen recht had op toegang.

Bestuurdersaansprakelijkheid is mogelijk gevolg

Stel nu dat de curator niet wil of niet kan betalen, dan is er dus feitelijk geen administratie beschikbaar. Onduidelijk is welk risico de bestuurder dan loopt. In het meest negatieve scenario: bestuurdersaansprakelijkheid? Dit voorkomt u uiteindelijk door uit eigen zak de dwangcrediteur te betalen. U dient in dat geval de achterstand te betalen en voor de lopende dienstverlening.

Mijn advies aan ondernemers die op het punt staan om failliet te gaan: Print de volledige administratie uit of sla deze in ieder geval op vlak voordat het faillissement wordt uitgesproken. De curator is beslist tevreden met uw complete administratie, inclusief grootboekrekeningen op een USB stick.

Wat mag een curator allemaal wel en wat mag hij niet

Om te beginnen ga ik eerst uw “Latijns” opvijzelen. In het latijn staat curator voor voogd van o.a. verkwisters. Een failliet is namelijk een verkwister. De verkwister heeft meer lasten dan baten en om die reden wordt iemand (zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon) in staat van faillissement verklaard.

Taak van de curator bij een faillissement van een besloten vennootschap of andere rechtspersoon

Laat ik maar direct duidelijk zijn; Een curator mag alles en moet niets. Hij is er niet voor u maar uitsluitend voor de schuldeisers. De curator is als een soort van kleine dictator en patriarch. Maar wel een waar u zeer ernstig rekening mee dient te houden. Geschikt of niet, aardig of niet, vakkundig of niet, menselijk of niet, het doet er allemaal niet toe wat u ervan vindt. U bent zijn speelbal en afhankelijk van zijn stemmingen en nukken dient u precies te doen wat hij u vraagt. En hij heeft heel veel vragen. Bereidt u daar maar vast op voor.

Kortom: De bevoegdheden van een curator gaan ver, heel ver zelfs. Een curator is door de rechter-commissaris (onderzoeksrechter) aangewezen en gemachtigd om het beheer te voeren over de bezittingen van de gefailleerde rechtspersoon. Hij is de wettelijke vertegenwoordiger van de  rechtspersoon die onder zijn bewind valt. U bent de curandus. Weer een mooi Latijns woord voor een hoop gedoe. De curator is voortaan bij alle belangrijke beslissingen betrokken en voert ze uit, of stelt ze bij. Hij maakt de dienst uit en bepaalt of het bedrijf na faillissement nog tijdelijk doordraait of onmiddellijk sluit. De curator dient in het belang van de schuldeisers de boedel te liquideren en binnen de mogelijkheden en wettelijke regelingen zo veel mogelijk schuldeisers hiervan uit te betalen. Hij verkoopt de voorraden, hij verkoopt de kantoorinventaris en overige activa, hij verkoopt de handelsnaam en website, hij verkoopt de telefoonnummers en domeinnamen, hij verkoopt het klantenbestand en onderhanden werken en hij verkoopt zelfs de uitgebrachte offertes. Dat is zijn primaire taak. Vergis u niet, de curator is er niet voor de failliete ondernemer!

Wat een curator zoal doet en de bevoegdheden, treft  u aan in onderstaand lijstje evenals mijn opmerkingen:

 • Hij maakt een boedelbeschrijving en een lijst van de bezittingen en schulden. Let op! Daarvoor stelt hij een taxateur aan die de voorraden, activa (zie laatste bladzijde van uw jaarrekening) en andere bezittingen van een waarde voorziet. Hij vraagt een waarde bij executie en een waarde bij gelijkblijvende bedrijfsactiviteiten (voor de doorstart belangrijk). Meestal heeft u voor het faillissement ook een taxatie laten uitvoeren, dat rapport zal de curator negeren.
 • Hij liquideert (maakt het ten gelde) het vermogen en verdeelt de baten onder de schuldeisers. LET OP! De curator is zelf de belangrijkste schuldeiser.
 • Hij beschermt de boedel, om te voorkomen dat delen van de bezittingen verdwijnen. Let op! In voorkomende gevallen laat hij een ander deurslot monteren en ontzegd u de toegang. Dit gebeurt echter in uitzonderlijke gevallen.
 • Hij beheert alle administratieve zaken van de gefailleerde. LET OP! Indien uw administratie in de cloud staat zal deze na faillissement worden afgesloten. U bent en blijft altijd aansprakelijk voor het aanleveren van alle administratieve gegevens, ook als u geen toegang meer hebt tot de cloud vanwege achterstallige betalingen.
 • Hij beheert alle kassen. Let op! Kasboek en vooral kasgeld neemt hij onmiddellijk in ontvangst.
 • Hij beheert alle waardevolle zaken zoals machines, auto’s , voorraden en inventaris. LET OP! Uw leaseauto neemt hij in, u kunt daarna lopend naar huis. Regel alvast ander vervoer.
 • Hij rapporteert aan de rechter-commissaris, die op zijn beurt weer toezicht houdt op de curator en het verloop van het van het faillissement. De rechter-commissaris (RC genaamd in volksmond) let er onder meer op dat de belangen van zowel de curandus als de schuldeisers voldoende in de gaten worden gehouden. Let op! Dat kinkt allemaal democratisch, maar de praktijk is grilliger, de RC gelooft de curator op zijn woord en gelooft u nooit en te nimmer. Wanneer u persoonlijk wordt uitgenodigd door de RC bent u per saldo verdacht. Kortom; Zorg er voor dat u met de curator ALTIJD vrienden blijft. Of de curator nu gelijk heeft of niet. Of de curator een “eikel” is of niet. Hij heeft de macht en maakt daar (in voorkomende gevallen) gepast gebruik  van. Over de persoon van de curator kan ik wel een boek schrijven. Heel bijzonder hoe mensen (een curator is ook maar een mens) kunnen veranderen nadat ze tot curator zijn benoemd. Hun hele persoonlijkheid ondergaat een metamorfose en meestal niet in hun c.q. uw voordeel. Curatoren kunnen veranderen van hele aangename mensen in hun hoedanigheid als advocaat tot de meest vervelende personen in hun positie als curator.  Trek het u vooral niet aan, na de eerste strubbelingen komt het allemaal goed. Dat heeft de jarenlange ervaring mij geleerd. Uiteindelijk valt het allemaal wel mee.
 • Hij opent al uw post, zowel uw brieven als eventuele mails. Post die geen betrekking heeft op de boedel moet hij direct aan de gefailleerde doen toekomen. Na faillissement komt er een postblokkade op uw adres. Let op! Zorg ervoor dat de namen van de vennootschappen niet op elkaar lijken in het geval u een nieuwe vennootschap heeft klaarstaan die de doorstart moet realiseren.
 • De curator bepaalt in overleg met de RC of er een doorstart komt en of die doorstart door u mag worden gemaakt. Hierbij is een grote gunfactor van toepassing. LET OP! Vooral die doorstart moet u goed voorbereiden. Werk met een degelijk stappenplan. Zorg voor financiering na de doorstart en breng een realistisch bod uit. Indien u voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, vindt u in de curator een vervelende partij. Bovendien is het van belang om vooral een goede insolventie adviseur in te schakelen. Iemand met ervaring. Curatoren ervaren een adviseur als hinderlijk, maar een adviseur heeft beslist een grote toegevoegde waarde als het aankomt op een snelle doorstart.
 • Hij kan en zal zo nodig bestaande overeenkomsten beëindigen. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan een huurovereenkomst of een arbeidsovereenkomst. Het kan ook een andere overeenkomst zijn. LET OP! Het opzeggen van deze overeenkomsten heeft ook weer grote voordelen. Uw medewerkers worden ontslagen maar moeten nog wel minimaal 4 weken blijven werken voor de curator. Wanneer u gebruik maakt van een huurpand kunt u nog minimaal 3 maanden gratis gebruik maken van de bedrijfs- en kantoorruimte.  Andere overeenkomsten die door de curator zijn opgezegd kunt u opnieuw uitonderhandelen, meestal tegen betere voorwaarden en condities.
 • Tot slot bent u verplicht om de curator alle informatie te geven, die hij nodig heeft om zijn werk goed te kunnen verrichten. U dient ook informatie te geven over zaken waarvan u weet of denkt te weten dat die relevant kunnen zijn. Ook als hij daar niet specifiek om heeft gevraagd. Hij kan daarin heel ver gaan. LET OP! Uw ervaring met de curator is altijd subjectief. U ervaart zijn aanwezigheid als een inbreuk op uw welzijn. U heeft de neiging om tegen te werken en geen antwoord te geven op zijn (vaak onzinnige) vragen. Soms mag u zelfs niet naar het buitenland. U moet hem dan om toestemming vragen. Laat het maar gewoon op u af komen. Ook daarin zal snel na het faillissement verandering komen.

 Belangrijk

Toch lonkt soms een doorstart van het bedrijf of een ander perspectief, waar u zich met alle energie op kunt richten. Maar het zal niet meevallen. Een doorstart is ALTIJD mogelijk. De curator heeft er namelijk ook belang bij een faillissement snel en adequaat af te werken. Hij heeft er baat  bij om in de toekomst door de RC opnieuw als curator te worden benoemd. Zoals ik al eerder opmerkte zijn er in het begin strubbelingen. Een ondernemer is nu eenmaal niet gewoon aan de leiband te lopen. Maar naar verloop van tijd vindt u in de curator ook een vriend, een meedenker, een sparringpartner, een partij die goed gezind kan zijn. Hij, de curator,  staat altijd weer voor een dilemma, net zoals u. Hij is per saldo geen onmens, in de meeste gevallen is het zelfs een ongelooflijk aardige man of vrouw. In het begin van een faillissement voelt het als een verstandshuwelijk. U moet met elkaar verder, of u dat nu wilt of niet. Dat geldt voor de curator en ook voor u. Ga mee of de flow.

Mijn jarenlange ervaring heeft mij geleerd dat curatoren per saldo niet verkeerd zijn. Ja, er zijn curatoren die mijn voorkeur genieten, maar zoals u waarschijnlijk nu al heeft opgemerkt gaat het om mijn voorkeur. Dat is iets heel persoonlijks. En dat geldt natuurlijk ook voor de persoon van een curator. Een curator weet te waarderen als u een doorstart goed voorbereidt. De problemen benoemt zoals ze zijn. Alle gevraagde stukken (en dat zijn er heel veel) klaar heeft liggen op de dag van het faillissement.  Een professionele voorbereiding is het halve werk zal ik maar zeggen.

Eric Pouw helpt ondernemers doormiddel van een geregisseerd faillissement naar een soepele doorstart.

Bel 06 - 13 14 17 19

Doorstarten kan makkelijk bij BV

Doorstart kan makkelijk bij BV

Doorstarten kan je alleen als je na het faillissement het bedrijf in afgeslankte vorm voortzet. Of je als bedrijf kan doorstarten, hangt af van de rechtsvorm. Als BV, NV of stichting kan je wel doorstarten. Heb je een eenmanszaak of een vennootschap onder firma (VOF) dan is een doorstart niet mogelijk.  Dan ben je namelijk ook persoonlijk failliet, omdat je met het privé bezit aansprakelijk bent. Bij een BV of NV is alleen het vermogen van de rechtspersoon in het geding. Het bedrijf gaat failliet, maar het privé bezit blijft buiten schot.

Curator is de baas

Een faillissement wordt aangevraagd bij de rechtbank, die een curator aanstelt. De curator neemt het beheer van het vermogen over. Hij/zij is de enige persoon die namens het bedrijf handelend mag optreden. De belangrijkste doelstelling van de curator is het realiseren van een zo hoog mogelijke opbrengst voor de schuldeisers. Doorstarten kan alleen wanneer de curator er mee instemt. Een doorstart waarbij zoveel mogelijk de goederen en het personeel mee over gaan naar het nieuwe bedrijf biedt de beste kansen.

Tijd is geld

Overweeg je een doorstart, ga dan voortvarend aan de slag, want  ‘tijd is geld". De waarde van het bedrijf daalt namelijk met de dag als gevolg van het faillissement. Klanten en leveranciers hebben geen geduld en willen zekerheid hebben of de doorstart zal slagen. Duurt de periode te lang dan is de kans groot dat zij zullen overstappen naar de concurrentie. En dan is de doorstart gedoemd te mislukken. Maak daarom een goed stappenplan en schakel tijdig financiële, juridische en belasting experts in om binnen twee weken een doorstart mogelijk te maken.

Wat is belangrijk?

Hoe ziet een dergelijk stappenplan er dan uit? Ik noem hieruit de belangrijkste onderdelen:

 1. Taxatie goederen
  De goederen (zoals gebouwen, installaties, machines, inventaris, etc.) dien je te laten taxeren door een onafhankelijk deskundige. Een taxatie biedt duidelijkheid over de ‘waarde’ van het oude bedrijf. Ook geeft dit inzicht in de mate waarin schulden kunnen worden afgelost en de ‘waarde’ die je moet (her)financieren voor het nieuw op te starten bedrijf. Zorg dat deze taxatie reëel is. Laat bijvoorbeeld deze goederen niet bewust te laag taxeren of verkoop deze goederen niet op een ‘slimme’ manier vlak voor het faillissement. Als de curator dat in de gaten heeft, dan zal hij/zij je dat niet in dank afnemen en de waardering moet opnieuw plaatsvinden.
 2. Informeer tijdig
  Bij een (naderend) faillissement kan je waarschijnlijk niet meer aan de betalingsverplichtingen voldoen. Informeer de belastingdienst tijdig dat je tijdelijk niet of minder kunt betalen. Dit geldt ook voor je eigen bank.
 3. Bespreek financiering
  Neem een financieel expert in de arm, want de financiering van een doorstart kan lastig zijn. De financiers, zoals je eigen bank en de toeleveranciers (financiering via leverancierskrediet), staan niet altijd te trappelen om een doorstart mogelijk te maken, omdat zij veelal tot de grootste schuldeisers behoren. Als er sprake is van een pandrecht op de goederen dan werkt de bank meestal wel mee. Zo niet, onderzoek dan andere financieringsopties (zoals Capital Union B.V. in Ulvenhout, lenen van familie, etc.).
 4. Communicatie
  Houd het personeel en – indien van toepassing – de vakbonden op de hoogte. Doe dat goed getimed en met beleid, maar onthoud je van toezeggingen, zolang er geen zekerheid te geven is. Informeer tijdig de klanten en toeleveranciers die belangrijk zijn voor een doorstart, want zij willen graag weten of ze zonder risico zaken met je kunnen blijven doen.
 5. Ondernemingsplan opstellen
  Voor de periode na de doorstart dien je een ondernemingsplan op te stellen. Hierin komen alle facetten aan de orde om met een nieuw bedrijf door te starten, zoals een marketingplan (product, plaats, prijs, promotie, etc.), een financieel plan (financiering, investeringen, exploitatie, etc.) en een personeelsplan (welk deel van het personeel gaat mee naar het nieuwe bedrijf?). Hierin wordt ook aangegeven welke goederen (gebouwen, machines, invetanris, etc.) je vanuit het oude bedrijf wilt overnemen.
 6. Rechtsvorm
  Voor het nieuwe bedrijf dien je een rechtsvorm te kiezen. Veelal is dit dezelfde als voor het faillissement, maar deze rechtsvorm moet wel opnieuw een juridische status krijgen. Vraag hiervoor zonodig een jurist om advies.

Heb je ervaring met een doorstart van een bedrijf en wil je dit delen dan hoor ik het graag. Dergelijke reacties of opmerkingen/aanvullingen op dit blog zijn van harte welkom.

Stuur daarvoor informatie naar Eric Pouw. Mijn emailadres is: eric@wetsburg.nl

Failliet en wat nu?

Formeel is een faillissement een gerechtelijk beslag dat door de rechter wordt uitgesproken. De rechter is in dit geval een rechter-commissaris in de volksmond RC genoemd. Een RC is een onderzoeksrechter.

Er wordt beslag gelegd op alle goederen van de schuldenaar, die vervolgens nergens meer zelf over kan beschikken, behalve over zijn kleding, studieboeken en andere kleine persoonlijke eigendommen. Degene die voortaan over uw bezittingen beslist, is de curator, een advocaat die in faillissementen gespecialiseerd is en die door de rechtbank wordt benoemd. Vanaf het moment van faillissement de curator de baas. U bent altijd verplicht om uitleg te geven.


Het doel van een faillissement is een eerlijke verdeling onder uw schuldeisers van eventuele opbrengsten uit uw bedrijfsboedel en persoonlijke bezit. Bij opzettelijk wanbeleid met criminele intenties kan een diepgravend gerechtelijk onderzoek worden ingesteld.
Als de uitbetaling van de boedelopbrengst achter de rug is of de rechter heft het faillissement op omdat er helemaal niets te verdelen valt 'bij gebrek aan baten', dan bent u in de volksmond nog wel 'failliet' maar officieel is het faillissement – de beslaglegging – voorbij.